Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Τιμή Ένεκεν στην 31ΜΚ ΤΑΞΟυδείς αμελών τρόπαιον ίστησιν, ουδείς υπνώτων τον εαυτού πολέμιον ετροπώσατο• των κοπιώντων εισίν οι στέφανοι και τα τρόπαια των υπομενόντων τα εκ των αγώνων πονήματα. Τοίνυν ταύτα κατωρθωκέναι παρακαλώ πάντας υμάς.


"Τυπικόν Ισαακίου Αλεξίου Κομνηνού της Μονής Θεοτόκου της Κοσμοσωτείρας" Δ.Π.Θ. 1994, σελ.84, § 57.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Lovely Hotel in Olympia

Dear Visitors,

I have the honor to present you my beloved hotel.


In the area of Krestena, in West Peloponnese just 10-15 minutes from Ancient Olympia,
in an area fully planted with olives and pines
we can find hotel Athina! This ideally situated
B class hotel has a 50 room capacity.
It combines comfort and service as well as the warmness of a family hotel.

While staying in the hotel visitors can have the opportunity to walk through the same paths the ancient Historian Xenophon used to walk, while he was living in the area.

Visitors can also admire by car, bike or even on foot through the paths, the surrounding area of Olympia, Epicurean Apollo, and Neda falls. The rivers nearby of Alfeios, Selinoudas and Loucios with its gorge are ideally for fishing and rafting.

The beautiful forest of Strofylia and beach of Samikos as well as mountain Kaiafas with its hot springs are offered for visits. Last but not least for the worshippers of religion several monasteries and abbeys situated in the area are offered for visits.

You Can Find more info here :

http://www.athinahotelolympia.com/

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Εγκαίνια

Εγκαινιάζουμε το φιλόδοξο ετούτο ιστολόγιο