Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Τιμή Ένεκεν στην 31ΜΚ ΤΑΞΟυδείς αμελών τρόπαιον ίστησιν, ουδείς υπνώτων τον εαυτού πολέμιον ετροπώσατο• των κοπιώντων εισίν οι στέφανοι και τα τρόπαια των υπομενόντων τα εκ των αγώνων πονήματα. Τοίνυν ταύτα κατωρθωκέναι παρακαλώ πάντας υμάς.


"Τυπικόν Ισαακίου Αλεξίου Κομνηνού της Μονής Θεοτόκου της Κοσμοσωτείρας" Δ.Π.Θ. 1994, σελ.84, § 57.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου